Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Tràmits i gestions

Per poder emetre certificats o volants col·lectius (convivència), cal disposar d'autorització de cessió de dades personals dels membres de la unitat familiar. Sense aquest consentiment només es podran emetre certificats d'aquesta mena on constaran les dades de la persona peticionària i un requadre on s'indicarà que hi consten x persones més empadronades al domicili. En cas de menors, seran els seus pares o tutors legals qui hauran d'autoritzar la cessió de dades i, un cop aquests siguin majors d'edat, hauran de ser els mateixos fills/es que ho autoritzin expressament. Aquesta autorització té caràcter permanent, en cas de voler revocar-la caldrà que els interessats s'adrecin novament a l'Ajuntament i sol·licitin aquesta revocació. S'adjunta model a fer servir per a cedir aquestes dades