Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Política de privacitat

  • L'Ajuntament d'Ivars de Noguera donarà estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l'usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat.
  • L'Ajuntament d'Ivars de Noguera és la responsable de les dades recollides en els seus formularis. En el cas que actui per compte d'alguna Entitat, associació, o altre organisme com a Encarregada del tractament s'indicarà qui n'és el responsable.
  • La informació detallada sobre el tractament de dades en cada cas s'inclourà al propi formulari (la finalitat del tractament, si les dades es cediran a tercers, el termini de conservació...). Si us plau, llegeixi-la.
  • Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les seves dades personals, l'Ajuntament d'Ivars de Noguera posa a la seva disposició la bústia (dpo@ivarsnoguera.ddl.net) des d'on el Delegat de Protecció de Dades l'atendrà.
  • Encara que creiem que per aquesta via li haurem pogut resoldre qualsevol matèria relacionada amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través del seu web: http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/
  • Amb caràcter general, les dades facilitades, un cop finalitzat el motiu que n'ha originat la recollida, seran conservades seguint les instruccions de gestió documental i d'arxiu de l'Ajuntament d'Ivars de Noguera
  • Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o oposició al tractament de les seves dades, en els termes inclosos a la legislació vigent, a través de la Seu electrònica: Seu electrònica o presencialment/per correu a les oficines del Registre de l'ajuntament amb còpia del seu document d'identitat.