Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Grups municipals i regidories

Junts per Ivars de Noguera

Sr. Josep Magrí Mangues (Alcalde) 

 Email contacte: ajuntament@ivarsnoguera.ddl.net  Tel. 648 77 10 59
Sra. Montse Bernat González (Primera Tinent Alcaldessa)
Sr. Ramon Gasol Barberó (Segon Tinent Alcalde)
Sra. Yolanda Pino Llena       
Sr. Xavier Agulló Morón                   
Sr. Josep Mª Aleu Ferrer
Sr. Ernest Guasch Pedrós

Regidories

Sra. Montse Bernat González (1era Tinent Alcaldessa)
Àrea de noves tecnologies 
Àrea municipal d’ensenyament
Àrea de turisme

Sr. Ramon Gasol Barberó (2on Tinent Alcalde)
Àrea d’Agricultura Ramaderia i Pesca
Àrea de Camins municipals

Sra. Yolanda Pino Llena (Regidora)
Àrea d’Esports, Lleure i Piscina municipal
Àrea de Cultura, Festes i Joventut

Sr. Xavier Agulló Moron (Regidor)
Àrea de Medi Ambient
Àrea de Caça

Sr. Josep Mª Aleu Ferrer (Regidor)
Àrea d’Emergències i Seguretat
Àrea de Salut

Ernest Guasch Pedrós (Regidor)
Àrea de Mobilitat i Transports
Àrea municipal de Cementiri i Tanatori

Josep Magrí Mangues (Alcalde) 
Àrea de serveis socials
Àrea d’urbanisme
Declaracions d'activitats patrimonials i d'interessos dels càrrecs electes
L'alcalde i els regidors/regidores de la Corporació Municipal, en compliment de les obligacions (1) com a càrrecs electes locals, han presentat les seves declaracions de béns i drets patrimonials i d'activitats en el Registre d'Interessos de l'Ajuntament d’Ivars de Noguera. Aquest Registre és de caràcter públic, està sota la custòdia de la secretària interventora, i els càrrecs electes hi han de dipositar les declaracions a l'inici del mandat corporatiu i modificar-ne les dades quan s'hi hagin produït variacions.
Per consultar les dades d'aquest registre, cal sol·licitar cita prèvia al telèfon 973 76 03 34.(1) D'acord amb l'article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local.

Document Actions