Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Grups municipals i regidories

Junts per Ivars de Noguera

Sr. Josep Magrí Mangues (Alcalde) 

 Email contacte: ajuntament@ivarsnoguera.ddl.net  Tel. 648 77 10 59
Sra. Montse Bernat González (Primera Tinent Alcaldessa)
Sr. Victor Agulló Moron (Segon Tinent Alcalde)
Sr. Ramon Gasol Barbero       
Sra. Anna García Calero                  
Sr. Josep Mª Aleu Ferrer
Sr. Ernest Guasch Pedrós

Regidories

Sra. Montse Bernat González (1era Tinent Alcaldessa)
Àrea d’ensenyament i cultura
Àrea de turisme

Sr. Víctor Agullló Morón (2on Tinent Alcalde)
Àrea de caça i agricultura
Àrea de medi ambient

Sr. Ramon Gasol Barbero (Regidor)
Àrea d'emergències
Àrea de mobilitat i transports

Sr. Anna García Calero (Regidora)
Àrea de festes i joventut
Àrea de esport i lleure
Àrea de serveis socials
Àrea de noves tecnologies

Sr. Josep Mª Aleu Ferrer (Regidor)
Àrea de camins municipals
Àrea de salut

Ernest Guasch Pedrós (Regidor)
Àrea de cementiri i tanatori
Àrea de serveis socials

Josep Magrí Mangues (Alcalde) 
Àrea d’urbanisme
Declaracions d'activitats patrimonials i d'interessos dels càrrecs electes
L'alcalde i els regidors/regidores de la Corporació Municipal, en compliment de les obligacions (1) com a càrrecs electes locals, han presentat les seves declaracions de béns i drets patrimonials i d'activitats en el Registre d'Interessos de l'Ajuntament d’Ivars de Noguera. Aquest Registre és de caràcter públic, està sota la custòdia de la secretària interventora, i els càrrecs electes hi han de dipositar les declaracions a l'inici del mandat corporatiu i modificar-ne les dades quan s'hi hagin produït variacions.
Per consultar les dades d'aquest registre, cal sol·licitar cita prèvia al telèfon 973 76 03 34.(1) D'acord amb l'article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local.